Historie Itálie

Projděte s námi bohatou a rozmanitou historii Itálie.
Níže naleznete jednotlivá historická období, která vám umožní prozkoumat každou etapu italské historie podrobněji.

 

Magna Graecia

Oblast okolo Středozemního moře, včetně jihu dnešní Itálie, byla osílena v pátem tisíciletí př. n. l. Do severních oblastí přišli indoevropské kmeny až ve třetím tisíciletí př. n. l.

 

» Více

Starověký Řím

V oblasti Říma původně sílili Etruskové, na jihu Latinové. Roku 509 př. n. l. byla obyvateli Říma založena republika a Etruskové svrženi.

 

» Více

Středověk

V průběhu raného středověku se severní části současné Itálie staly kulturními centry. Od 8. století byly tyto oblasti součástí Franské říše, později Svaté říše římské.

 

» Více

Od renesance do 18. století

Toto období bylo charakterizováno návratem k antickým kořenům. V období renesance se v literatuře vyvinula moderní italština.

 

» Více

Sjednocení Itálie

Po konci Napoleonovy vlády byla moc v Itálii vrácena původním dynastiím. Risorgimento označuje dobu v 19. století, kdy se Itálie sjednotila.

 

» Více

Světové války a současnost

První světová válka, meziválečné období, druhá světová válka, poválečná doba, turismus a 21. století.

 

» Více

 

 

reklama
Dovolená v Itálii