ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Italština

Italština je románský jazyk, příbuzný francouzštině, španělštině, rumunštině a portugalštině. Ze všech jazyků má nejblíže k latině. Před sjednocením Itálie se v každém regionu používal jiný dialekt. Všichni Italové v současnosti mluví italsky jak v Itálii, tak ve Švýcarsku. Obyvatelé pohraničí hovoří dvěma jazyky. Personál v hotelech většinou mluví trochu anglicky. Cizince ale lépe přijmou, pokud se alespoň pokusí mluvit italsky.

Výslovnost

Italština je fonetický jazyk, psaná podoba zhruba odpovídá vyslovované podobě.

Samohlásky

a, i, o výslovnost jako v češtině
e zavřené nebo otevřené (krátce, dlouze)
u dlouze u:
ai [ai]
eu [eu]
oi [oi]
u vždy jako u:

 

Souhlásky

h nidy se nevyslovuje
s [s] nebo [z]
z [c] nebo  [dz]
ca [ka]
co [ko]
cu [ku]
ce [če]
ci [či] ale i může před samohláskou zmizet
ga [ga]
go [go]
gu [gu]
ge [dže]
gi [dži] i může před samohláskou zmizet
gli [lj]
gn [ň]
chi [ki]
ghi [gi]
ghe [ge]
sce, sci [še], [ši]
scia, scio [ša], [šo]
nn, ll, pp  s přízvukemreklama