Magna Graecia

  • 5000 př. n. l. - osídlení jihu
  • 3000 př. n. l. - osídlení severu
  • 900 př. n. l. - Etruskové v oblasti Toskánka
  • 8. stol. př. n. l. - zakládání řeckých kolonií
  • 753 př. n. l. - založení Říma
  • 540 př. n. l. - Kartaginci se zmocnili Sicílie a Sardinie
  • 509 př. n. l. - Řím republikou

První osídlení

Oblast okolo Středozemního moře, včetně jihu dnešní Itálie, byla osílena v pátem tisíciletí př. n. l. Do severních oblastí přišli indoevropské kmeny až ve třetím tisíciletí př. n. l. Byly to především Ligurové, Sikulové, Picénové, Umbrové, Messapiové, Latinové, Venetové a další. Kolem roku 600 př. n. l. přišli z dnešní Francie Keltové. Ostrovy Sicílii a Sardínii osídlili Féničané, kteří pocházeli ze severní Afriky.

Řekové

V 8. stol. př. n. l. došlo k osídlení jihu Řeky. Ti už dříve na území Itálie obchodovali. Postupně Magna Graecia mapazakládali nová města, jako Sybaris, Callipolis, Croton, Catana, Elea, Poseidonia, Neapolis a další. Až postupně vznikla řecká kolonie Magna Graecia (Velké Řecko).

Magna Graecia

Nová města byla vyspělejší než původní v Řecku. Proto mezi koloniemi a Řeckem docházelo k rozporům. Některé oblasti byly napadány kmenem Etrusků ze severu, další zase Kartaginci z jihu (obojí nakonec podlehli Římanům).

Zjistětě více ...

  • Sibari - vykopávky řeckého města Sybaris
  • Paestum - tři zachovalé chrámy města Poseidonia
  • Elea - vykopávky řeckého a římského města

 

→ Starověký Řím →

 

reklama