Magna Graecia

Historie Itálie

 • 5000 př. n. l. - osídlení jihu
 • 3000 př. n. l. - osídlení severu
 • 900 př. n. l. - Etruskové v oblasti Toskánka
 • 8. stol. př. n. l. - zakládání řeckých kolonií
 • 753 př. n. l. - založení Říma
 • 540 př. n. l. - Kartaginci se zmocnili Sicílie a Sardinie
 • 509 př. n. l. - Řím republikou
 • ↓ Starověký Řím

První osídlení

Oblast okolo Středozemního moře, včetně jihu dnešní Itálie, byla osílena v pátem tisíciletí př. n. l. První obyvatelé, známí jako neolitické kultury, přišli z oblasti Blízkého východu a přinesli s sebou zemědělství a domestikovaná zvířata, což znamenalo změnu v životním stylu od lovu a sběru k usedlosti a zemědělství.

Do severních oblastí přišli indoevropské kmeny až ve třetím tisíciletí př. n. l. Byly to především Ligurové, Sikulové, Picénové, Umbrové, Messapiové, Latinové, Venetové a další. Ti přinesli nové dovednosti, včetně výroby bronzových nástrojů a zbraní. Kolem roku 600 př. n. l. přišli z dnešní Francie Keltové. Tito válečníci dokázali zpracovávat železo a měli silný vliv na kultury, se kterými přišli do kontaktu.

Ostrovy Sicílii a Sardínii osídlili Féničané, kteří pocházeli ze severní Afriky. Byli známí svými námořnickými a obchodními dovednostmi, které provozovali po celém Středozemním moři. Na Sicílii a Sardinii založili řadu osad, které se později staly důležitými městy.

Řekové

V 8. století př. n. l. došlo k osídlení jihu Itálie Řeky, kteří už dříve na území Itálie obchodovali. Ti přišli z oblasti Peloponésu a Egejských ostrovů. Přinesli s sebou umění a filozofii, které měly zásadní vliv na vývoj italských kultur. Postupně založili řadu nových měst, jako byly Sybaris, Callipolis, Croton, Catana, Elea, Poseidonia, Neapolis a další. Tato města byla nezávislá, ale sdílela společnou kulturu a náboženství. Až postupně vznikla řecká kolonie Magna Graecia (Velké Řecko). Každé město mělo svůj vlastní systém vlády, od monarchie po demokracii, a své vlastní zákony a měnový systém.

Magna Graecia

Nová města byla vyspělejší než původní v Řecku. Byla centry obchodu, umění a vědy, a stala se domovem mnoha významných filozofů a umělců. Proto mezi koloniemi a Řeckem docházelo k rozporům. Tyto rozpory často vedly k konfliktům a válkám, které ovlivnily politickou strukturu regionu. Některé oblasti byly napadány kmenem Etrusků ze severu. Etruskové byli starověký lid, který žil v oblasti dnešního Toskánska a Umbrie. Byli známí svými pokročilým uměním, a měli silný vliv na vývoj římské civilizace.

Mapa Magna Graecia

Další oblasti byly napadány Kartaginci z jihu. Kartaginci pocházeli z oblasti dnešního Tuniska. Byli známí svými námořnickými dovednostmi. Obojí, Etruskové i Kartaginci, nakonec podlehli Římanům. Římská říše, která vznikla v 8. století př. n. l., postupně ovládla celou Itálii a stala se jednou z nejmocnějších říší starověkého světa.

Zjistětě více ...

 • Sibari - vykopávky řeckého města Sybaris
 • Paestum - tři zachovalé chrámy města Poseidonia
 • Elea - vykopávky řeckého a římského města

 

Starověký Řím →

 

reklama