Pobřeží Itálie

 • Adriatico - Jadran
 • Baia, Golfo - záliv
 • Capo - mys
 • Costa, Litoranea - pobřeží
 • Ionio - Jóské moře
 • Mar Ligure - Ligurské moře
 • Mare Mediterraneo - Středozemní moře
 • Mare - moře
 • Porto - přístav
 • Spiaggia [spjadža] - pláž
 • Tirreno - Tyrhénské moře

Itálie leží na Apeninském poloostrově, které obklopuje Jaderské, Jónské, Tyrhénské, Ligurské a Středozemní moře. Délka pobřeží dosahuje téměř
7 600 km.

 Mapa pobřeží

 


 

Jaderské pobřeží

Nejdelším a nejnavštěvovanějším pobřežím, na východní straně země je Jaderské. Oproti Chorvatsku není tolik členité a má především písčité pláže.

Na Slovinsko-Italské hranici najdeme Terstský záliv (Golfo di Trieste).  Na ten navazuje oblast lagun Marano a Laguna Veneta. Laguny pokračují až k široké deltě řeky Pád (Delta del Po). Směrem dále k jihu je pobřeží málo členité a poměrně ploché. Jižně od Ancony vystupuje již z dálky viditelný poloostrov Conero. Opět následuje sice nízké rovinaté pobřeží, ale v jeho blízkosti pomalu stoupá Apeninské pohoří. Hornatý poloostrov Gargano nabízí malé zálivy i skalnaté pobřeží.  Dále na jih, v oblasti Apulie, je tvořeno plochou skálou se zálivy, až po nejjižnější bod Mys Santa Maria di Leuca na poloostrově Salento.

       

Pobřežní věže

Pobřežní věže

Během staletí vyrostly kolem celého pobřeží Itálie stovky strážních věží. Sloužily k obraně při invazi z moře, především před Saracény. Postaveny byly tak, aby mohly mezi sebou navzájem komunikovat světelnými signály. Původní středověké mají obvykle čtvercový půdorys, novější renesanční spíše kruhový. Mnoho věží se dochovalo dodnes, některé lze navštívit.

Ligurské a Tyrhénské pobřeží

Ligurské a Tyrhénské pobřeží na sebe navzájem navazují. Narozdíl od Jaderského jsou poměrně členité, střídají se vysoké hory a rovinaté oblasti.

Na Francouzsko-Italských hranicích jsou vysoké Přímořské Alpy (Alpi Marittime), které prudce klesají k moři. Směrem k východu se snižují a jsou zde i širší pláže. Alpy postupně přecházejí do Apenin. Východně z Janova je pobřeží členité s malými zálivy. Od hranice Toskánska dále je poměrně ploché a narušují ho poloostrovy Piombino, Punta Ala a Argentario. V této oblasti leží soubor ostrovů - Toskánské souostroví (Arcipelago Toscano) s ostrovem Elba. Kde přesně leží hranice Liguského a Tyrhénského moře není úplně jasné; podle Italského námořnictva prochází těsně nad Toskánským městem San Vincenzo. Tyrhénské pobřeží dále je poměrně ploché až k poloostrovu Circeo v jižním Laziu. Potom následuje záliv s poloostrovem Gaeta a Pontinským souostrovím. Ostrov Ischia odděluje Neapolský záliv. Ten je ukončen ostrovem Capri a vysokým pobřežím Amalfi.  V oblastech jižním směrem se střídají vyšší a nižší pohoří až po jih Kalábrie. Vysoké pohoří přímo u moře najdeme například v okolí města Maratea, u zálivu Policastro.
 

       

Jónské pobřeží

Jónské pobřeží Itálie začíná u Mysu Santa Maria di Leuca, kde se slévá s Jaderským mořem. Pokračuje směrem k západu. Pobřeží je podobné Jaderskému, na druhé straně poloostrova Salento ale najdeme více pláží a světlý písek. V Tarentském zálivu leží město Taranto (Tarent). Z obou stran je obklopeno mořem, z vnitřní strany se nachází tzv. Mare Piccolo. Dále, až po jih Kalábrie je pobřeží rovinaté ale spíš málo upravené. Jónské moře omývá celou východní část Sicílie, tady je celková úroveň pláží a služeb na mnohem lepší úrovni.

 

Pláže

Itálie je známá svými nádhernými plážemi, které nabízejí široké možnosti zážitků. Ať už hledáte rušná letoviska s městskými plážemi nebo klidné skryté zátoky, Itálie má pro každého něco.

 

» Více

Modrá vlajka

Bandiera Blu (Modrá vlajka) je mezinárodní ocenění. Každoročně se uděluje ve 49 zemích. Bandiera Blu je dobrovolný ekologický štítek udělený přímořským turistickým místům.

 

» Více

reklama