Podnebí

Itálie je země s velkou klimatickou rozmanitostí. Její poloha v subtropickém středozemním pásmu, rozsah v zeměpisné šířce, geografické charakteristiky a mořské vlivy způsobují významné rozdíly v místních klimatických podmínkách.

Itálie má tři hlavní klimatické typy: horské, kontinentální a středozemní:

Horské klima

Toto klima je typické pro Alpy a vnitřní části Apenin. Je charakterizováno výraznými teplotními výkyvy, jak ročními, tak denními. Srážky jsou obecně hojné, často ve formě sněhu.

Kontinentální klima

Je typické pro Pádskou nížinu, charakterizováno výrazným ročním teplotním výkyvem, přibližně 20 °C. Má dvě maxima srážek (jaro a podzim) a dvě minima (léto a zima). Relativní vlhkost je vysoká kvůli intenzivnímu výparu vody.

Středozemní klima

Středozemní klima je silně ovlivněno mořem. Obecně je charakterizováno dlouhými, horkými a suchými léty a krátkými, vlhkými zimami.
 

Průměrné teploty

  Severní Itálie  Střední Itálie  Jižní Itálie
Léto  26 / 27 °C  29 / 30 °C  28 / 31 °C
Zima  -2 / -1 °C  1 / 2 °C  5 / 6 °C

Jedná se o průměrné teploty velkých oblastí, proto teploty mohou na některých místech dosáhnout třeba -10 °C, jinde ve stejnou dobu +14 °C.
 

Kam dál?

 

reklama