Sjednocení Itálie

Historie Itálie ← Od renesance do 18. století

 • ↑ Od renesance do  18. století
 • 1805 - Napoleon prohlásil Itálii královstvím
 • 1814 - Napoleon v exilu na Elbě
 • 1815 - svržen král Neapole, dosazený Napoleonem
 • 1848 - povstání na Sicílii
 • 1848 - Rakousku-Uhersku připadla Lombardie
 • 1849 - vyhlášena Římská republika, po 5 měsících poražena
 • 1849 - Benátky obsazeny Rakouskem-Uherskem
 • 1860 - Garibaldi se vylodil v Kalábrii
 • 1860 - Garibaldi dobyl Neapol, svržení Bourbonů
 • 1861 - vyhlášeno Italské království na dobytých územích
 • 1862 - pochod na Řím, neúspěšný
 • 1866 - Rakousko-Uhersko se muselo vzdát Benátska
 • 1870 - Řím připojen ke sjednocené Itálii
 • 1911 - vítězství ve válce s Tureckem o Libyi
 • ↓ Světové války a současnost

Napoleonova vláda

V prvních letech 19. století se severní a střední Itálie ocitla pod nadvládou Napoleona Bonaparte. Během své vlády Napoleon provedl řadu reforem, které přispěly k modernizaci Itálie a připravily půdu pro budoucí sjednocení země. Mezi tyto reformy patřilo zavedení nového soudního systému, vylepšení infrastruktury a reorganizace státní správy.

Bourboni v Neapolském království experimentovali s některými reformami, hlavně finančními a protifeudálními. Zatčení spiklenci, kteří unikli smrti nebo vězení, našli útočiště právě ve Francii, kde se stali vlivnými.

Po tom, co se Napoleon v roce 1804 prohlásil za císaře, se Itálie stala královstvím, které bylo vyhlášeno 17. března 1805. Napoleon jmenoval svého nevlastního syna, Eugèna de Beauharnaise, místokrálem a Antonia Aldiniho tajemníkem státu. Napoleonovy reformy byly rozsáhlé a přestože byly nové italské zákony přeloženy téměř doslova z francouzštiny s malým ohledem na italské tradice, zavedly moderní právní systém, který reagoval na práva jednotlivých občanů. Všechna práva feudálního systému byla zrušena.

Napoleonova vláda v Itálii skončila v roce 1814, kdy byl nucen abdikovat a byl poslán do exilu na ostrov Elba.

Obnova a revoluce

Po konci Napoleonovy vlády byla moc v Itálii vrácena původním dynastiím. Toto období bylo plné politického a sociálního napětí. V roce 1848 se v Itálii odehrály revoluce, které byly vyvolány nespokojeností s politickým a sociálním řádem a touhou po sjednocení a nezávislosti. Tyto revoluce byly nakonec potlačeny. Vídeňský kongres, který probíhal v letech 1814 až 1815, přeorganizoval evropské hranice a zajistil, že nikdo už nikdy nebude schopen tak těsně ovládnout celou Evropu.

   

Risorgimento

Risorgimento, což lze přeložit jako “znovuzrození”, označuje dobu v 19. století, kdy se Itálie sjednotila. Toto období bylo charakterizováno národním probuzením a bojem za sjednocení a nezávislost.

Hlavními postavami tohoto období byli Camillo Benso Cavour, a Giuseppe Garibaldi. Cavour, jako politik a státník, sehrál klíčovou roli v procesu sjednocení Itálie. Garibaldi, jako vojenský vůdce a národní hrdina, vedl několik vojenských tažení, které přispěly k sjednocení Itálie.

Risorgimento bylo ideologické a literární hnutí, které pomohlo probudit národní vědomí italského lidu a vedlo k řadě politických událostí, které osvobodily italské státy od cizí nadvlády a sjednotily je politicky.

Po porážce Napoleona v roce 1815 byly italské státy obnoveny svým bývalým vládcům. Pod nadvládou Rakouska tyto státy nabraly konzervativní charakter. Proti tomuto vývoji se v letech 1820 a 1830 postavily tajné společnosti, jako byli Carbonari.

Po neúspěchu liberálních a republikánských revolucí v roce 1848 se o sjednocení pokusila vláda Piemontu. S francouzskou pomocí porazili Piemonťané Rakušany v roce 1859 a do roku 1861 sjednotili většinu Itálie pod svou vládou. Připojení Benátska v roce 1866 a papežského Říma v roce 1870 označilo konečné sjednocení Itálie a tedy konec Risorgimenta.

Po sjednocení se Itálie stala konstituční monarchií pod králem Viktorem Emanuelem II. Toto období bylo plné průmyslového růstu, kolonialismu a sociálních reforem. Itálie se snažila modernizovat svou ekonomiku a infrastrukturu a zlepšit životní podmínky svých občanů. Po sjednocení se italští politici zaměřili na správu ekonomiky, budování vojenské síly země a na “vytvoření Italů”. Itálie byla pak mnoho let řízena vládami levicové orientace, které obvykle vedl Agostino Depretis. Vlády zrušily daň z obilí (1883) a zavedly povinné základní vzdělání (1877).

 

Světové války a současnost →

 

reklama
Dovolená v Itálii