Světové války a současnost

Historie Itálie ← Sjednocení Itálie

 • ↑ Sjednocení Itálie
 • 1914 - Itálie vyhlásila neutralitu proti Francii a Rusku
 • 1915 - (26. 4.) tajná dohoda proti Německu a Rak.-Uh.
 • 1915 - (3, 5.) IT vypověděla spojenectví s Německem a Rak.-Uh.
 • 1915 - (23. 6.) snaha IT obsadit Terst, 1. bitva na řece Isonzo
 • 1915 - (20. 8.) IT vyhlásila válku Turecku
 • 1916 - (srpen) IT dobyla oblasti kolem města Gorizia
 • 1917 - (září / říjen) ztráta IT území až po řeku Piave
 • 1918 - (24.-30. 10.) bitva u Vittorio Veneto
 • 1918 - (3. 11.) příměří mezi IT a Rakouskem, IT získává území Jižního Tyrolska a Terst
 • 1919 - první sjezd fašistické strany
 • 1922 - státní převrat (Mussolini) - Pochod na Řím
 • 1928 - reforma ústavy
 • 1929 - Lateránské smlouvy - zajištění samostatného státu Vatikán
 • 1934 - smlouva IT s Rakouskem a Maďarskem
 • 1934 - přepadení Etiopie Itálií
 • 1936 - dohoda o politické spolupráci IT a Německa (osa Berlín-Řím)
 • 1939 - obsazení Albánie IT armádou
 • 1940 - (10. 6.) IT vyhlásila válku Francii a Velké Británii
 • 1940 - (24. 6.) Příměří mezi IT a Francií
 • 1943 - (25. 7.) Mussolini zatčen, státní převrat
 • 1943 - (9. 9.) Spojenci se vylodili u Salerna
 • 1943 - (10. 9.) okupace IT Německem, obsazení Říma
 • 1943 - (12. 9.) Mussolini osvobozen
 • 1944 - (4. 6.) Spojenci osvobodili Řím
 • 1944 - (4. 8.) osvobození Florencie
 • 1945 - (28. 4.) Mussolini popraven
 • 1945 - (29. 4.) Německá vojska se vzdala
 • 1946 - zrušení monarchie, vyhlášení republiky
 • 1957 - IT zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství
 • 2002 - přechod měny z Lir na Euro

První světová válka

Itálie se přidala k první světové válce v roce 1915 na straně Dohody, i když byla původně součástí Trojspolku s Německem a Rakouskem-Uherskem. Hlavní bojiště bylo na severní hranici Itálie, kde se střetla s Rakouskem-Uherskem v oblasti vysokých Alp a podél řeky Isonzo. Italská armáda provedla několik útoků, ale utrpěla těžké ztráty a nedosáhla významného pokroku. V roce 1918, přes početní nevýhodu, Italové prorazili rakouskou linii u Vittorio Veneto, což vedlo k pádu Habsburské říše. Itálii byly po válce přiznány oblasti Jižního Tyrolska a Terst.

Meziválečné období

Po skončení první světové války v roce 1918 byla Itálie politicky nestabilní a veřejnost nebyla spokojená s tím, že nedostala všechna území, slíbená spojenci. Benito Mussolini, zakladatel fašistické strany, využil této situace a v roce 1922 provedl pochod na Řím, který vedl k jeho jmenování premiérem. Mussolini poté zavedl autoritářský režim a vyčistil místní vlády od jakékoliv opozice vůči fašismu.

Druhá světová válka

Itálie vstoupila do druhé světové války v roce 1940 na straně Německa. Zaútočila na Egypt a obsadila Somálsko. Britové útok odrazili, což nakonec vyžadovalo německou podporu, aby zabránilo italskému kolapsu v Severní Africe. Po kapitulaci Francie obsadila Itálie francouzská území Korsiky a Tuniska. Italské síly také dosáhly vítězství proti povstalcům v Jugoslávii a v Černé Hoře, a italsko-německé síly obsadily části Brity drženého Egypta. Itálie se vzdala v září 1943. Německo okamžitě napadlo Itálii a zřídilo loutkový stát pod Mussoliniho vedením v severní části země, zatímco spojenci osvobodili jižní a střední část. Itálie zůstala místem bojů až do dubna 1945.

   

Poválečná doba

Po ukončení druhé světové války v roce 1945 se Itálie ocitla v procesu obnovy a politické transformace. Monarchie byla v roce 1946 nahrazena republikou po národním referendu. Itálie se stala členem Organizace spojených národů v roce 1955 a byla jedním z zakládajících členů Evropského hospodářského společenství v roce 1957. Během 60. a 70. let 20. století prošla obdobím rychlého ekonomického růstu a modernizace, známého jako “italský zázrak”. Avšak v 80. a na začátku 90. let se potýkala s řadou problémů, včetně rostoucí inflace, nezaměstnanosti a korupce. Toto období bylo také poznamenáno politickou nestabilitou a častými vládními krizemi.

Turismus

Po druhé světové válce se Itálie stala oblíbenou destinací, což vedlo k rychlému rozvoji turistického průmyslu. V 50. a 60. letech 20. století se stala populárním cílem pro turisty z celého světa. Během tohoto období došlo k masivní výstavbě přímořských letovisek a hotelů, aby se uspokojila rostoucí poptávka po ubytování. V 70. letech se začaly objevovat nové formy turismu, jako je návštěva malých, historických a uměleckých italských vesnic. S 65 miliony turistů ročně je Itálie pátou nejnavštěvovanější zemí na světě.

21. století

Od roku 2000 do dnešních dnů prošla Itálie řadou klíčových změn. V roce 2002 se Itálie stala členem eurozóny a přijala euro. Ekonomická krize v roce 2008 zasáhla Itálii, což vedlo k recesi a vysoké nezaměstnanosti. Politická scéna byla rovněž nestabilní, s řadou premiérů, včetně Silvia Berlusconiho, Maria Montiho, Mattea Renziho a dalších. V roce 2022 se Giorgia Meloni stala první ženskou premiérkou Itálie.

reklama