Fano

12 km jihovýchodně od Pesara leží Fano, třetí největší město v regionu. Město s 64 100 obyvateli bylo původně vystavěno v místě, kde se římská cesta Via Flaminia přiblížila k Jaderskému moři. Dnes je oblíbeným letoviskem se zajímavým historickým centrem.

Historie

První zmínka o Fanum Fortunae (podle chrámu Fortuny) pochází z roku 49 př. n. l., ze zápisků Julia Caesara. Ve 2. století n. l. byl postaven Augustův oblouk. Roku 271 se zde odehrála bitva mezi římskou armádou a kmenem Alamanů (západogermánský kmen). V roce 538 bylo město zničeno Ostrogóty a následně Byzantinci zase obnoveno, jako strategický přístav u Jaderského moře. Od roku 754 pak bylo město v držení římských papežů. Jako správci města (stejně jako okolních) působil od 14. století rod Malatesta. Později krátce Cesare Borgia a následně rod della Rovere. Významnou roli Fano sehrálo při sjednocení Itálie. V I. světové válce bylo napadeno námořnictvem Rakouska-Uherska. Ve II. světové válce bylo zase masivně bombardováno spojenci, ve snaze zničit spojení po hlavní železniční trati, která městem prochází.

Památky

 Hlavní a nejváznamnější památkou je bezesporu Arco d'Augusto 1 (Augustův oblouk) ze 2. století n. l. Na popud papeže Pia II. byl roku 1463 upraven. Na mnoha místech najdeme hradby, které obepínají historické centrum. Stavba byla započata ve 2. století Augustem, dokončena byla v 9. století. Uprostřed hradeb je malá brána Porta della Mandria 2.

Pevnost Rocca Malatestiana 3 , jejíž stavba probíhala v letech 1433 - 1438, je od roku 1944 částečne zničena po bombardování. Na hlavním náměstí najdeme muzeum Museo Civico 4 , které přechovává archeologické památky a galerii. Sídlí v budově Palazzo Malatestiano. nedaleko budovy stojí Fontana della Fortuna ze 17. století.

Nejvýznamnější církevní památkou z mnoha kostelů ve městě je katedrála Santa Maria Assunta5. Románská stavba pochází ze 12. století, byla však vystavěna na starších základech. V 16. století byla přistavěna boční kaple. Ve 20. letech 20. stol. proběhla oprava a  rozsáhlé restaurování. Věž kostela byla během II. svět války zcela zničena, po válce znovu obnovena.

reklama


Hodnocení návštěvníků

75%

4 uživatelé


Doprava

A14 - Fano 4 km
Fano - FS
Ancona 47 km
Rimini 49 km

Počasí

Trhy a nákupy

Místní trh
Via XX Settembre,
sobota a středa,
8:00 - 13:00
Informace bez záruky.

Moře a pláže

Pláž: Písek, štěrk
Modrá vlajka:
2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Navštivte v okolí

Další informace

reklama

RecenzeRecenze Fano

Zatím žádný komentář. Buďte první!
Komentáře přidávají návštěvníci webu - bez registrace.
Vložit komentář