Fano

12 km jihovýchodně od Pesara leží Fano, třetí největší město v regionu. Město s 64 100 obyvateli bylo původně vystavěno v místě, kde se římská cesta Via Flaminia přiblížila k Jaderskému moři. Dnes je oblíbeným letoviskem se zajímavým historickým centrem.

Historie

První zmínka o Fanum Fortunae (podle chrámu Fortuny) pochází z roku 49 př. n. l., ze zápisků Julia Caesara. Ve 2. století n. l. byl postaven Augustův oblouk. Roku 271 se zde odehrála bitva mezi římskou armádou a kmenem Alamanů (západogermánský kmen). V roce 538 bylo město zničeno Ostrogóty a následně Byzantinci zase obnoveno, jako strategický přístav u Jaderského moře. Od roku 754 pak bylo město v držení římských papežů. Jako správci města (stejně jako okolních) působil od 14. století rod Malatesta. Později krátce Cesare Borgia a následně rod della Rovere. Významnou roli Fano sehrálo při sjednocení Itálie. V I. světové válce bylo napadeno námořnictvem Rakouska-Uherska. Ve II. světové válce bylo zase masivně bombardováno spojenci, ve snaze zničit spojení po hlavní železniční trati, která městem prochází.

Památky

 Hlavní a nejváznamnější památkou je bezesporu Arco d'Augusto 1 (Augustův oblouk) ze 2. století n. l. Na popud papeže Pia II. byl roku 1463 upraven. Na mnoha místech najdeme hradby, které obepínají historické centrum. Stavba byla započata ve 2. století Augustem, dokončena byla v 9. století. Uprostřed hradeb je malá brána Porta della Mandria 2.

Pevnost Rocca Malatestiana 3 , jejíž stavba probíhala v letech 1433 - 1438, je od roku 1944 částečne zničena po bombardování. Na hlavním náměstí najdeme muzeum Museo Civico 4 , které přechovává archeologické památky a galerii. Sídlí v budově Palazzo Malatestiano. nedaleko budovy stojí Fontana della Fortuna ze 17. století.

Nejvýznamnější církevní památkou z mnoha kostelů ve městě je katedrála Santa Maria Assunta5. Románská stavba pochází ze 12. století, byla však vystavěna na starších základech. V 16. století byla přistavěna boční kaple. Ve 20. letech 20. stol. proběhla oprava a  rozsáhlé restaurování. Věž kostela byla během II. svět války zcela zničena, po válce znovu obnovena.

reklama

Turistické cíle - Fano

1
Arco d’Augusto

Augustův oblouk z 2. stol. n. l.

2
Porta della Mandria

Brána v hradbách.

3
Rocca Malatestiana

Pevnost z 15. století.

5
Katedrála Santa Maria Assunta

Románská katedrála z 12. století.

Praktické informace a hodnoceníHodnocení návštěvníků

75%

4 uživatelé


Doprava

A14 - Fano 4 km
Fano - TI
Ancona 47 km
Rimini 49 km

Počasí

Trhy a nákupy

Místní trh
Via XX Settembre,
sobota a středa,
8:00 - 13:00
Informace bez záruky.

Moře a pláže

Pláž: Písek, štěrk

Navštivte v okolí

Další informace

reklama

Recenze


Uživatelské recenze Fano  Napište recenzi jako první!


Navštivte v okolí

14 km
Pesaro
Pesaro

Historické město na pobřeží Jaderského moře, s 92 200 obyvateli, v minulosti proslulo výrobou nábytku. Díky dlouhým písčitým plážím se stalo centrem cestovního ruchu.

» Více
41 km
Urbino
Urbino

Město Urbino (15 500 ob.) najdeme na severu regionu Marche, přibližně 40 km od Jaderského pobřeží.

» Více
58 km
Ancona

Důležité přístavní město, hlavní město regionu s téměř 102 000 obyvateli leží na pobřeží Jaderského moře, z části na poloostrově Conero.

» Více
80 km
Loreto
Loreto

Město Loreto se nachází jižně od Ancony, má přibližne 11 000 obyvatel. Po Římu druhé najnavštěvovanější poutní místo.

» Více

Vzdálenost je vypočítaná z GPS souřadnic. Skutečná vzdálenost se může lišit.