Venezia (Benátky)

Město Benátky (italsky Venezia) najdeme na nejsevernějším pobřeží Jaderského moře, postavené mezi nekonečnými lagunami. Ve městě žije více než 261 000 obyvatel.  Staré město nabízí nespočet pamětihodností. Skládá se ze šesti hlavních čtvrtí: Santa Croce, Cannaregio, Dorsoduro, San Marco, Castello a Giudecca. Novější část na pevnině se nazývá Mestre. K Benátkám neodmyslitelně patří ostrovy Murano, Burano a Torcello; stejně jako lodě, mosty a karneval.

Zajímavosti o Benátkách

V Benátkách je 417 mostů a 177 kanálů.

Domy jsou číslovány podle čtvrtí, nikoliv podle ulic jak je běžné.

V Benátkách je přibližné 350 gondol a asi 400 gondolierů. Lodě mají průměrně délku 11 metrů.

Domy klesají rychlostí 1 - 2 mm ročně.

Město stojí na 118 ostrovech a dubových kůlech.

Krmení holubů na Piazza San Marco je trestné.

Ve městě se nachází asi 500 zahrad, především ve vnitroblocích domů.

Nejužší ulicí je Calle Varisco, s šířkou 53 cm. Pro ulice a náměstí se užívají jiná označení než ve zbytku Itálie:
- Campo - náměstí
- Calle - ulice
- Salizada - hlavní ulice
- Ramo - boční průchod z ulice

Karneval se každoročně konal den před Popeleční středou (dnes více dní).

Historie

Město Benátky vzniklo v roce 810 na ostovech Rivoalto uprostřed laguny. Obyvatelé Malamocca, v té době důležitého centra, se tak rozhodli po trvalých nájezdech nepřátel. Po rozpadu Západořímské říše se stalo centrem středomoří, hlavně díky obchodu s orientem.

Brzy vznikla Nejjasnější benátská republika (Serenissima Repubblica di Venezia), která vydržela až do 18. století. Hlavou státu byl Dóže, který obýval Dóžecí palác. Nejvyšší slávy se Benátkám dostalo v 11. až 15. století, k Benátské republice byla tehdy připojena Istrie a Dalmácie (dnes Chorvatsko), později oblast až k Alpám. Republika oficiálně skončila až tažením Napoleona Bonaparta 14. května 1797 a stala se územím Habsburků.

V období 1848 - 1849 ještě krátce vznikl samostatný celek, který měl navázat na tradici Benátské republiky. V dalších letech připadá město opět Rakousku - Uhersku ale brzy (1866) je připojeno k nové, sjednocené Garibaldiho Itálii. Roku 1987 byly Benátky zapsány na seznam UNESCO.

Architektura

V souvislosti s obchodováním s východními zeměmi se vyvinul orientální sloh nazývaný jako benátská gotika. Jedná se o kombinaci byzantské (kopule), islámské (minarety) a gotické (lomený oblouk, rozety) architektury. Novější stavby jsou potom postaveny ve slohu renesančním a barokním, ovšem ovlivněny staršími stavbami. Významným architektem byl Andrea Paladio (16. stol.).

Domy jsou postaveny na četných ostrůvcích a stovkách dubových kůlů, zaražených do laguny. Hlavní „ulicí“ je Canal Grande ve tvaru písmene S, okolo něj najdeme řadu paláců ale pouze čtyři mosty. V celém městě je asi 15 000 domů, 417 mostů a 177 kanálů.

 

reklama

 

Náměstí sv. Marka

Venezia (Benátky)

TIP (Piazza San Marco) - Hlavní benátské náměstí bylo dříve pouze volné prostranství před bazilikou. Na baziliku sv. Marka (Basilica di San Marco) přímo navazuje Dóžecí palác (Palazzo Ducale), jehož podoba je ze 14. století. Naproti najdeme zvonici sv. Marka (Campanile di San Marco) - symbol Benátek. V severní části je možné vidět orloj s typickým okřídleným lvem.

Bazilika svatého Marka 1
V roce 828 zde byl první kostel zasvěcen sv. Markovi. Roku 1094 byla dokončena stavba nové baziliky, ovšem výzdoba byla postupně přidávána až do 15. století. V interiéru i exteriéru najdeme četné mozaiky, převážně ze 13. století. Nad hlavním vstupem jsou umístěni čtyři koně - původně přivezení z Konstatinopole při křížové výpravě z roku 1204, jejich originály jsou k vidění v Museo Marciano. Čtyři lunetové štíty v průčelí pocházejí ze 17. století. Uvnitř je možné obdivovat bohatou mozaikovou výzdobu a oltář z 11. - 14. století.

Palazzo Ducale 2
Dóžecí palác vznikl počátkem 9. stol. jako obranná pevnost, avšak časem byl postupně přestavěn na reprezentativní palác. Ve 14. století byly dokončeny široké lodgie a mramorové obložení. Stavba v gotickém slohu, zvaném benátská gotika (obsahuje lehce orientální prvky), byla sídlem hlavního představitele Benátek - dóžete. Uvnitř se nachází zbrojnice, sál Senátu, sál Rady starších, sál Antikolegia, sál Kolegia a další, dále Markova knihovna a apartmá Dožete. Hlavní vchod do paláce nese jméno Porta della Carta. Dále, podél nábřeží, je spojen z budovou věznice krytým Mostem vzdechů (Ponte dei Sospiri).

Campanile di San Marco 1
Naproti baziliky najdeme zvonici sv. Marka (Campanile di San Marco). Původní věž ze 16. století se v roce 1902 zřítila. O deset let později byla dokončena její věrná kopie. Nad ochozem, téměř 99 m vysoké věže, jsou umístěny reliéfy lva svatého Marka, na vrcholu pak soška anděla. Uvnitř má pět zvonů.

Torre dell'Orlogio
V severní části náměstí stojí hodinová věž s orlojem, z let 1496 - 1499.  Ve střední části ukazuje čas, den, fázi měsíce a zvěrokruh. Nahoře je umístěna socha lva svatého Marka, a nad ní zvon se dvěma Maury.

Canal Grande

Venezia (Benátky)

Canal Grande (Velký kanál) tvoří hlavní dopravní cestu města. Prochází nejspíše v místech původního toku řeky Brenta. Má tvar písmene S, šířka dosahuje až 90 metrů. Kanál překlenují čtyři mosty - Ponte dell'Accademia, Ponte di Rialto, Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzione. Kolem velkého kanálu stojí nejpozoruhodnější paláce města.

Contarini Fasan a Dario
Palazzo Contarini Fasan 4 stojí naproti baziliky Santa Maria della Salute. Postaven byl v 15. století rodinou Contarini. Průčelí nese gotické prvky. Pokračujeme-li dále po Canal Grande směrem k nádraží, najdeme o několik metrů dále, na protějším břehu Palazzo Dario 5. Původně gotický palác z 15. století má dnes renesanční podobu.

Ponte dell'Accademia 6
Dřevěný most vzikl v letech 1932 - 1933. Přímo u mostu se nachází Galleria dell'Accademia, která vystavuje obrazy nejvýznamnějších benátských mistrů od 13. do 18. století.

Ca' Rezzonico 7
Výstavný palác Ca' Rezzonico je postaven v barokním a rokokovém slohu. Podoba pochází z 18. století, stavba je ale starší. Uvnitř sídlí muzeum s uměním a nábytkem  18. století.

Ponte di Rialto 8 TIP
Na místě dnešního mostu Rialto stával most už ve 12. století, zvaný Ponte della Moneta. Dnešní most byl postaven v letech 1588 - 1591, podle návrhu Antonia da Ponte. Rozpětí mosního oblouku je 22 m, výška 7 m a po stranách jsou dvě řady obchodů. V blízkosti se nachází jeden z největších trhů ve městě - Mercato di Rialto (na Campo della Pescaria).

Ca' da Mosto 9
Jeden z nejstarších benátských paláců najdeme naproti Mercato Rialto, přes Canal Grande. Postaven byl už ve 13. století ale horní patra jsou novější.

Ca' d'Oro 10
Zvaný Zlatý  dům se nachází na stejné straně kanálu. Gotický palác vznikl v letech 1421 - 1442. Název nese podle svého luxusního vzhledu. Uvnitř sídlí galerie s obrazy Tiziana, Tiepola, van Dycka a dalších.

Ca' Pesaro 11
Leží na protější straně, blíže k nádraží. Barokní palác vznikal v polovině 17. století. Nabízí muzeum se sbírkami soch, obrazů a grafik z 19. a 20. století.

  • Ca' d'Oro 10
    Obrazy významných mistrů
    ST - SO: 9:00 - 13:30
    PO - ČT: Zavřeno

Kostely a baziliky

Venezia (Benátky)

V Benátkách se nacházejí desítky kostelů a bazilik, každý z nich nabízí unikátní uměleckou výzdobu, doporučujeme však navštívit jen ty nejvýznamnější. 

Bazilika svatého Marka 1
 

Bazilika Santa Maria della Salute 3
Barokní bazilika stojí při ústí kanálu Grande, na protějším břehu od Piazza San Marco. Stavba začala v roce 1631. Zasvědcen je Panně Marii, jako ochránkyni před morovou epidemií. Chrám má dvě kopule a v zadní části dvě zvonice. Bohatá výzdoba je vytesána z kamene dovezeného z Istrie. Uvnitř se nachází oltář se sochou Madony s Dítětem z 12. - 13. století. Interiér zdobí obrazy benátských malířů Tintoretta a Tiziana.

Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari 12
Zkráceně pouze Bazilika Frari. Významná stavba z cihel, ve slohu benátské gotiky, vznikla v letech 1231 - 1492. V bazilice se nacházejí obrazy od Tiziana, včetně hlavního oltáře. Samotný malíř je zde pohřbený.

Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 13
Zvaná také San Zanipolo, je velká bazilika dokončená ve 30. letech 14. století, zasvědcená sv. Janu a Pavlovi. Pohřbeno zde bylo 25 benátských dóžat. V interiéru je bohatá sochařská výzdoba a stropní malby.

Kostel San Giorgio Maggiore 14
Kostel na ostrově San Giorgio (Sv. Jiří), naproti Piazza San Marco, navrhl architekt Andrea Paladio, v roce 1565. Původně na jeho místě stál kostel ze 13. století. V dnešní podobě z bílého mramoru byl dokončen roku 1610.  Bokem kostela stojí zvonice, ta původně vznikla v 15. století. Po jejím pádu byla postavena roku 1791 současná. Interiér ukrývá významná umělecká díla, především od Tintoretta.

 

RADY & TIPY

Pokud jedete do Benátek autem, doporučujeme zaparkovat na ostrově Tronchetto. Do města se dostanete lodí, pěšky nebo nadzemní dráhou People Mover na Piazzale Roma. Další možností je zaparkovat už v Mestre a do Benátek pokračovat veřejnou dopravou.

Parkoviště Tronchetto → www.tronchettoparking.it 
 

Poplatek za vstup

Od roku 2024 město zavedlo platbu vstupného pro jednodenní návštěvy on-line. Platí se jen ve vybrané dny 5 € za osobu, nad 14 let. Registrace musí být provedena pro všechny osoby, i nezletilé. Pokud zde budete trávit více dní, poplatek se neplatí, ale musíte žádat o výjimku.

Platba a registrace on-line → https://cda.ve.it/

reklama

Turistické cíle - Venezia (Benátky)

1
Bazilika sv. Marka a zvonice

Hlavní benátská bazilika se zvonicí.

2
Dóžecí palác - Palazzo Ducale

Hlavní sídlo představitelů Benátek.

3
Bazilika Santa Maria della Salute

Barokní bazilika ze 17. století.

4
Palazzo Contarini Fasan

Gotický palác z 15. století.

5
Palazzo Dario

Renesanční palác.

6
Ponte dell’Academia

Dřevěný most z 20. století.

7
Ca’ Rezzonico

Palác z 18. století.

8
Ponte di Rialto

Významný most z konce 16. století přes Canal Grande.

9
Ca’ da Mosto

Jeden z nejstarších benátských paláců.

10
Ca’ d’Oro

Palác z 15. století.

11
Ca’ Pesaro

Barokní palác.

12
Bazilika Frari

Bazilika ze 13. - 15. století.

13
Bazilika S. Giovanni e Paolo

Bazilika ze 14. století.

14
Kostel San Giorgio

Kostel na ostrově San Giorgio.

Praktické informace a hodnoceníHodnocení návštěvníků

88%

117 uživatelů


Doprava

A57 - Venezia 10 km
Venezia S. Lucia - TI
Mezinárodní přeprava
Venezia 13 km

Počasí

Trhy a nákupy

Místní trh
Ponte di Rialto,
úterý až sobota 8:00 - 14:00
Tržnice
Isola Nuova del Tronchetto,
7:00 - 19:00 denně,
mimo neděli
Informace bez záruky.

Moře a pláže

Další informace

reklama
Dovolená v Itálii

Recenze
Navštivte v okolí

3 km
Murano
Murano

Městečko Murano (4 100 ob.) se nachází asi 1,5 km severovýchodně od Benátek, v Benátské laguně.

» Více
11 km
Burano
Burano

Burano (2 200 ob.) je malebný ostrov v Benátské laguně, známý svými pestrobarevnými domy a krajkářstvím.

» Více
12 km
Torcello
Torcello

Torcello je malý ostrov v severní části Benátské laguny. Návštěvníci na ostrov míří za návštěvou baziliky Santa Maria Assunta.

» Více
30 km
Chioggia

Ostrovní město Chioggia se nachází na jihu Benátské laguny, 25 km jižně od Benátek. Ve městě žije 51 000 obyvatel.

» Více
33 km
Jesolo

Město severovýchodně od Benátek, s 25 000 obyvateli. Leží mezi městy Eraclea a Cavallino-Treporti; a mezi řekami Piave a Sile.

» Více
34 km
Benátská riviéra
Benátská riviéra

Benátská riviéra, oficiálně Costa veneziana (benátské pobřeží) je severní část Jaderského pobřeží v regionu Veneto. Pobřeží o délce asi 130 km zahrnuje oblíbená letoviska od Bibione po Rosolina Mare.

» Více
40 km
Eraclea

Město Eraclea se nachází na levém břehu řeky Piave, nedaleko Benátské laguny. Žije zde 12 800 obyvatel.

» Více
44 km
Padova
Padova

Město Padova (207 300 ob.) najdeme západně od Benátek, na řece Bacchiglione. Je hlavním městem stejnojmenné provincie a součást metropolitní oblasti Padova-Treviso-Benátky.

» Více
46 km
Rosolina

Město Rosolina najdeme mezi ústími řek Adige a Po (Pád) do Jaderského moře, 70 km jižně od Benátek.

» Více
58 km
Caorle
Caorle

Většina měst na pobřeží mezi Benátkami a Terstem byla vybudována až ve dvacátém století. A právě Caorle je tou výjimkou, s krásným starobylým centrem.

» Více
67 km
Portogruaro
Portogruaro

Město Portogruaro s 25 500 obyvateli leží na řece Lemene, přibližně 25 km od jaderského pobřeží a známého letoviska Caorle.

» Více
73 km
Bibione
Bibione

Jedno z nejznámějších letovisek Itálie leží u Jaderského moře, asi 100 km od Benátek (Venezia). Město se skládá ze čtyř částí - Bibione Spiaggia, Lido dei Pini , Lido del Sole a Pineda.

» Více
81 km
Lignano Sabbiadoro
Lignano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro (6 700 obyvatel) je hlavním přímořským letoviskem regionu Friuli-Venezia Giulia. Nachází se na Jaderském pobřeží, 70 km západně od Terstu.

» Více
107 km
Ferrara

50 kilometrů severovýchodně od Bologni, na rameni Volano řeky Pád leží město Ferrara. Rozsáhlé historické centrum s paláci, převážně ze 14. a 15. století, je zapsáno na seznamu UNESCO.

» Více
128 km
Verona
Verona

Verona je největším městem regionu Veneto, přesto že není hlavním městem; žije zde přibližně 255 600 obyvatel. Město ležící na řece Adige nabízí množství historických a uměleckých památek.

» Více
137 km
Castello di Miramare
Castello di Miramare

Nejkouzelnějším místem Terstu je bezesporu zámek Miramare, ketrý najdeme v zálivu, 8 km západně od Terstu.

» Více
141 km
Trieste (Terst)
Trieste (Terst)

Přístavní město s 205 000 obyvateli, leží v blízkosti hranice se Slovinskem, v Terstském zálivu. V minulosti se zde setkávala italská, slovanská a rakouská kultura.

» Více
161 km
Lago di Garda
Lago di Garda

Největší a nejznámější z italských jezer leží na hranici regionů Lombardia, Veneto a Trentino-Alto Adige. Plocha jezera má velikost téměř 370 km.

» Více
206 km
San Marino
San Marino

San Marino, také Republika San Marino, je již po staletí samostatný stát, obklopený ze všech stran Itálií. Leží přibližně 10 km západně od jaderského pobřeží v Rimini, v kopcích Apenin.

» Více

Vzdálenost je vypočítaná z GPS souřadnic. Skutečná vzdálenost se může lišit.